DayTitle08:00 to 09:3009:45 to 11:1511:25 to 12:5513:20 to 14:5015:00 to 16:3016:45 to 18:1518:30 to 20:0020:00 to 21:30
Monday        
Tuesday        
Wednesday        
Thursday        
Friday